Identity Compass®

Identity Compass® is een innovatief hulpmiddel bij de selectie van personeel dat gebruikmaakt van een verzameling ‘denkstructuren’. Het registreert hoe mensen denken en beslissingen nemen in bepaalde werksituaties. Het maakt duidelijk wat werknemers motiveert, wat hun waarden en carrièredoelstellingen zijn. Identity Compass® maakt duidelijk op welk gebied werknemers waarschijnlijk het beste presteren en waar en hoe verbetering kan worden bereikt. Identity Compass® zal u helpen begrijpen hoe kandidaten onder spanning presteren, hoe ze in een team werken of hoe men ze het best motiveert om resultaten te behalen. Het is zelfs mogelijk om nauwkeurig in te schatten hoe lang een werknemer ongeveer in een bepaalde functie blijft.

Identity Compass® legt denkstijlen, persoonlijke motivatiefactoren en hun realisatie, de manier van informatie opslaan en verwerken en persoonlijke kwaliteiten (vaardigheden) vast. Dit resulteert in een gelaagd, nauwkeurig persoonlijk profiel. Wanneer al eerder een gewenst profiel is opgesteld, kunnen de resultaten hiermee worden vergeleken. Er kan ook een vergelijking van de profielen van een compleet team worden gemaakt. Alle resultaten worden duidelijk in beeld gebracht. Identity Compass® kan worden gebuikt om een ‘All Star Team’ samen te stellen van werknemers die naar grote waarschijnlijkheid goed kunnen samenwerken.

Verschillende internationaal actieve bedrijven maken al enige tijd gebruik van de principes van Identity Compass® voor hun functieprofielen en functieomschrijvingen. Vacatures bleken sneller te kunnen worden ingevuld, met geschiktere kandidaten, dan op de gebruikelijke manier. De inhoudelijke eisen van functies zijn tegenwoordig aan constante verandering onderhevig. De structurele eisen zijn duurzamer en kunnen worden weergegeven door voorkeuren in denken en doen. Identity Compass® biedt nu de gelegenheid deze voorkeuren vast te leggen voor afzonderlijke werknemers of teams.